Hyran klar för Partillebos hyresgäster

Årets hyror är klara hos kommunala Partillebo. Uppgörelsen som berör omkring 3 500 hushåll i Partille innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 0,8 procent.

  • Den här uppgörelsen ligger på en rimlig nivå. Vi har fått ner bolagets ursprungliga krav ordentligt och det ser vi som ett tillfredställande resultat, säger Patric Hultskär, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen.

Höjningen blir inte likadan i alla Partillebos lägenheter utan varierar mellan

0-1,34 procent, beroende på bland annat standard och förvaltningskvalitet i enskilda områden.

Uppgörelsen gäller från första april i år. Hyresgästerna betalar ingen hyreshöjning i efterskott för januari, februari och mars.

För en hyresgäst som i dag har 5 000 kronor i hyra innebär genomsnittshöjningen 40 kronor mer i månaden.

När förhandlingarna startade ville Partillebo höja hyran med i genomsnitt 2 procent. Hyresgästföreningen begärde från sitt håll att bolaget skulle visa största möjliga återhållsamhet i sina krav både med tanke på hyresgästernas ekonomi och det allmänna ekonomiska läget med mycket låga räntor och inflation