Medlemmarna allt nöjdare med juridisk hjälp

Medlemmarna i västra Sverige blir allt nöjdare med hur våra handläggare och jurister hanterar deras ärenden. Det visar en undersökning som genomfördes i höstas.

- Det är ett väldigt tydligt bevis på den medlemsnytta vi gör, säger juridiska enhetens chef Ann-Kristin Hedeberg.

Undersökningen visar att medlemmarnas nöjdhet med såväl handläggare som jurister har förbättrats tydligt jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2012. Förbättringarna gäller på alla punkter:

  • Kompetens och kvaliteten på de svar man fick
  • Bemötande, service och lyhördhet
  • Nåbarhet via telefon och e-post
  • Engagemang och förmåga att ge det lilla extra
  • Uppfyllda och överträffade förväntningar

I de fall där medlemmarna är missnöjda är det en väldigt tydlig koppling till utgången av ärendet, det vill säga att medlemmen inte fick rätt gentemot hyresvärden.En punkt som går att förbättra ytterligare är nöjdheten med återkopplingen under handläggningstiden. Den har visserligen har ökat men 24 procent uttrycker fortfarande ett missnöje.

- Vi hade ett gott resultat redan 2012, men nu har vi höjt det resultatet ytterligare. Bakgrunden är att vi har genomfört en del organisatoriska förändringar för att skapa mer tid och utrymme för att kunna hantera ärenden effektivare. Samtidigt upplever medlemmarna ett ökat engagemang från vår sida, säger Ann-Kristin Hedeberg.

Det är ovanligt med så stora förbättringar från ett redan bra resultat. Oftast brukar sådana här mätningar som genomförs vart annat år visa på väldigt små förändringar.

- Vi har bestämt oss att visa att vi står på hyresgästernas sida på ett tydligare sätt än tidigare. När det är en brist som vi tycker bör åtgärdas går vi till exempel in med en ansökan om åtgärdsföreläggande till Hyresnämnden mycket snabbare än vi gjort tidigare. Vi vill vara en nagel i ögat på de fastighetsägare som inte sköter sig, säger Ann-Kristin Hedeberg.

Undersökningen genomfördes under september-december 2014 av Intermetra Business & Market Research Group AB och informationen har samlats in med hjälp av 155 telefonintervjuer.