Hyresgästföreningens kommentar till regeringsförklaringen: Utmärkt att ett ökat bostadsbyggande är en nationell angelägenhet

Idag avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring för den kommande mandatperioden och presenterade även den nya regeringen.

Stefan Löfven betonade att bostadsbyggandet är en nationell angelägenhet och presenterade regeringens mål om att det ska byggas 250 000 nya bostäder fram till år 2020. Han fokuserade även på vikten av att det byggs hyresrätter och att miljonprogramsområdena ska rustas upp på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

-Det är utmärkt att Sveriges nya statsminister betonar vikten av tillgången på hyresrätter och att få fart på byggandet, och dessutom sätter konkreta mål för detta. Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar de kommande åren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske på ett miljömässigt och inte minst socialt hållbart sätt, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Vi hoppas att han inom kort också förtydligar denna ambition genom konkreta förslag på hur detta ska ske. Här handlar det till exempel om att stärka konsumentskyddet och öka inflytandet för hyresgästerna vid ombyggnation.

-Bostadspolitiken är så starkt kopplad till frågor om jobb, tillväxt, integration och välfärd. Det går inte att hantera dessa separat. Sverige måste ha en aktiv och tydlig minister som driver på bostadsfrågorna och tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det är därför positivt att bostadsfrågorna ses som en del i ett större sammanhang och att en ny regering inser vilken betydelse bostadspolitiken har för att driva ett samhälle framåt, säger Marie Linder.

-289 000 unga står just nu utan ett vettigt boende och bostadsbristen hämmar människors möjligheter att växa och utvecklas. Samtidigt har politiken det senaste decenniet abdikerat från sitt ansvar för bostadspolitiken. Jag hoppas att Stefan Löfvens tydliga markering av vikten av bostadsfrågorna är ett tecken på att regeringen är redo att ta tillbaka ansvaret för att skapa en bostadspolitik värd namnet, säger Marie Linder.

-Hyresgästföreningen har presenterat en rad förslag för att kicka igång bostadsbyggandet. Det krävs dessutom en skattereform för att skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. I väntan på detta är det både nödvändigt och rättvist att staten inför en investeringsstimulans för nybyggnation av hyresrätter, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74