Erik Elmgren utsedd till ny förhandlingschef på Hyresgästföreningen

Erik Elmgren är utsedd till ny förhandlingschef på Hyresgästföreningens riksförbund. Erik Elmgren är sedan tre år tillbaka förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen men tar nu över tjänsten som förhandlingschef. Pär Svanberg, som fram till nu varit både förhandlingschef och bostadspolitisk chef, kommer framöver att fokusera på den bostadspolitiska delen.

Erik Elmgren är 33 år och har en magisterexamen i statsvetenskap och ekonomi från Stockholms universitet. Han har tidigare bland annat varit förhandlingsledare i Hyresgästföreningen region Stockholm.

- Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende. Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet har utvecklats mycket de senaste åren och jag ser fram emot att fortsätta driva det arbetet, säger Erik Elmgren i en kommentar.

-Ett av de områden vi behöver fokusera mer på framöver är kvalitetsfrågorna. I framtiden tror jag att fokus kommer ligga lika mycket på hyrans innehåll som själva hyresnivån. Vad får jag som hyresgäst för pengarna? Tycker jag att det jag får med mitt boende är rimligt i förhållande till det jag betalar för? Vilken kvalitet är rimlig att kräva?

-Vi har en rad stora utmaningar framför oss. Vi behöver till exempel ta ytterligare kliv för att stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnationer. I slutänden handlar det om ifall hyresgästerna ska kunna bo kvar eller inte. Här krävs det en skärpt lagstiftning för att skapa större trygghet för landets hyresgäster. Den frågan kommer vi att arbeta mycket med de kommande åren, säger Erik Elmgren.  

-Jag ser också att vårt förhandlingsarbete behöver knytas närmare vårt opinionsbildande arbete i övrigt. Jag tror att det är centralt för att kunna leverera bra förhandlingsresultat.

-Den mest akuta frågan just nu är hur samhället ska få fart på bostadsbyggandet, framför allt för att få fram fler hyresrätter. Här måste såväl staten som kommunerna ta större ansvar för bostadspolitiken, till exempel genom att skapa rättvisa ekonomiska villkor mellan boendeformerna och erbjuda statliga stimulanser till nybyggnation.

-Det är viktigt att vi får hyresrätter med rimliga hyresnivåer så att människor har råd att bo i dem. Jag ser fram emot att fortsätta vara med och driva dessa frågor som förhandlingschef i Hyresgästföreningen, säger Erik Elmgren.

För mer information, kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15