Tio glas vatten i Malung lika dyrt som 26 i Avesta

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,7 procent i Dalarna. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Avestaborna får nära tre glas vatten för samma pris som de boende i Malung betalar för ett.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Dalarna betalar invånarna i snitt 4483 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet hamnar Dalarnas län på en 16:e plats och tillhör de dyrare länen att bo i. Absolut dyraste är det i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år för vatten och avlopp.

-  De är självklart kul att Avesta har de lägsta snittkostnaderna för vatten och avlopp i länet. Det bidrar till att det blir lägre boendekostander och det är en avgörande del om vi vill få människor att se Avesta som en attraktiv bostadsort, säger Bo Brhiler ordförande i Hyresgästföreningen Avesta.

Även i Dalarnas län finns det stora skillnader i kostnaden för vatten och avlopp. Här är det billigast i Avesta som har en snitt kostnad på 2417 kronor per år medan det i Malung kostar nära det tredubbla, 6232 kronor per år för vatten och avlopp.

-  Det kan inte vara rimligt med så stora skillnader mellan kommuner i länet. Vatten och avlopp kostar 3.800 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Malung jämfört med Avesta. Den orättvisan belastar naturligtvis hyresgästerna i slutänden, säger Peter Nordin, ordförande i Hyresgästföreningen i Malung. Att sju av länets kommuner dessutom höjer taxan med än fem procent bådar inte gott. Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men man måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Malung  6 232 kronor/år

Älvdalen  5 690 kronor/år

Orsa  5 585 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Avesta  2 417 kronor/år

Mora  2 648 kronor/år

Borlänge  2 729 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Marcus Kjellin, Hyresgästföreningen Region Mitt, 019-764 21 88

Bilagor:

Grafik över kostnader i Dalarna

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se