Stor orättvisa i VA-taxor i Södermanland

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 5,3 procent i Södermanland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Liksom tidigare år är priset lägst i Eskilstuna och högst i Vingåker. I Gnesta höjs taxan med hela 13 procent.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Södermanland betalar invånarna i snitt 4272 kronor per år för vatten och avlopp. Södermanlands läns avgifter hamnar på en 12:e plats, vilket är något över rikssnittet på 4110 kronor per år. Billigast är det i Stockholms län där avgiften för vatten och avlopp är i snitt 5935 kronor per år. Medan det är dyraste i Gotlands län där boende i flerfamiljshus i snitt betalar 5935 kronor per år.

I Södermanlands län skiljer det sig 2000 kronor mellan den dyraste och billigaste kommunen. I Eskilstuna, som har den billigaste VA-taxan, får man 15 glas vatten för samma pris som invånarna betalar för 10 i Vingåker, som har den dyraste VA-taxan. Rapporten visar även att VA-taxan i Gnesta har höjts med hela 13 på ett år. Det motsvarar över 400 kronor per år.

- Många kommuner behöver göra stora investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det är en nödvändighet för att bland annat kunna möta klimatförändringarna. Självklart måste kommunerna ha ett hållbart vatten- och avloppssystem, men man måste också se över helheten när det gäller taxor av avgifter, säger Jennie Widerholm Hyresgästföreningen. Vi uppmanar kommunerna att hålla igen ökningarna av taxor och avgifter, göra effektiviseringar och gärna samarbeta där det går. Allt för att hålla nere prisökningarna.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Vingåker  5 411 kronor/år
Strängnäs  4 973 kronor/år
Flen  4 792 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Eskilstuna  3 496 kronor/år
Oxelösund  3 658 kronor/år
Trosa  3 716 kronor/år

Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Region Mitt 016-162 814

Bilagor:

Grafik över kostnader i Sörmland

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se