I Karlstad kan du dricka 20 glas vatten för samma kostnad som du bara får tio glas för i Hammarö.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med hela 3,2 procent i Värmland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. 

- Karlstadborna får nära 20 glas vatten för samma pris som de boende i Hammarö betalar för tio, säger Kurt Samuelsson, ordförande i Hyresgästföreningen i Karlstad.

Idag presenterar Hyresgästföreningen tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO sin rapport ”Nils Holgersson” som rankar kommuner och län efter kostnaderna för vatten och avlopp i flerfamiljshus. Syftet med rapporten är att påvisa de skillnader som finns mellan olika kommuner och hur taxor och avgifter påverkar boendekostnaden.

I Värmland betalar invånarna i snitt 4883 kronor per år för vatten och avlopp. Sett till hela landet är Värmlands län det tredje dyraste länen att bo i. Endast i Västernorrlands län och Gotlands län är medelkostnaden högre för vatten och avlopp. Där är medelkostnaden 5110 kronor/år respektive 5935 kronor/år.

-  De höga avgifterna är ett problem. Avgifterna medför att de som bor i Värmland får en ökad boendekostnad och gör det mindre attraktivt att flytta hit. Om vi istället hade lägre taxor skulle fler människor välja att bosätta sig i Värmland. Det skulle gynna både våra kommuner som får fler skattebetalare och näringslivet som får fler människor som konsumerar, säger Kurt Samuelsson.

Vatten och avlopp kostar nära 3300 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hammarö jämfört med Karlstad, det visar dagens Nils Holgersson-rapport. Där framgår också att Kils kommun står för länets högsta höjning på hela 26 procent.

-  Vissa värmlandskommuner är faktiskt ökända för sina höga taxor. Låt nu inte vattentaxan också bli en i raden av taxor som höjs orimligt mycket, säger Eva Nilsson Hyresgästföreningen och boende i Hammarö. Vi uppmanar kommunerna i Värmland att ta krafttag för att komma till rätta med orättvisorna mellan kommunerna och med det höga kostnadsläget över lag.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hammarö    6 601 kronor/år

Årjäng         6 183 kronor/år

Kil               6 110 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Karlstad          3 281 kronor/år

Kristinehamn  3 668 kronor/år

Hagfors          4 081 kronor/år


Fakta om rapporten:

I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:

Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:Anders Eriksson, Hyresgästföreningen Region Mitt 054-175 223

Bilagor:

Grafik över kostnader i Värmland

Taxeutvecklingen över tid från www.hurvibor.se