Nils Holgersson-rapporten: Vattnet i Hylte dyrast i Halland


Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 1,3 procent i Halland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 3100 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hylte jämfört med Halmstad.

– Det är inte rimligt att Hylteborna ska betala mer än dubbelt så mycket som Halmstadsborna för samma sak, säger Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hylte  5 413 kronor/år
Kungsbacka  4 157 kronor/år
Laholm  3 868 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Halmstad  2 313 kronor/år
Varberg  3 166 kronor/år
Falkenberg  3 625 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen, 070-630 74 60