Ett glas vatten i Hofors – 92 % dyrare på fem år

Efter chockhöjningen mellan 2009 och 2010 har Gästrike Vatten fortsatt att i rask takt höja VA-avgiften i Hofors. Efter årets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, något som också syns på hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

-   Det är uppenbarligen en av orsakerna till att hyrorna hos Hoforshus höjts med över 17 procent samma tid, säger Reima Wårwik, ordförande i Hyresgästföreningen i Hofors.

Vid en jämförelse mellan alla kommunala bostadsbolag i Sverige kom Hoforshus på en föga hedrande fjärdeplats när det gällde hyreshöjningar mellan 2009 och 2014. Ofta har problemet med tomma lägenheter i Hofors angetts som orsak men ökande VA-kostnader drar uppenbarligen ytterligare ett strå till en redan överlastad hyresstack.

Hofors kommun bör som delägare i Gästrike Vatten verka för en stabilisering av VA-priserna och kommunfullmäktige har ett ansvar att verkligen granska underlagen inför beslut om taxehöjningar.

- Det är också ett krav vi för fram i Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Hofors, tillägger Reima Wårwik.

Uppgifterna om VA-höjningen kommer från den årliga Nils Holgersson-rapporten som är gemensamt framtagen av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Mer material finns på www.nilsholgersson.nu

Kontaktpersoner: Reima Wårwik 076-863 59 19, ordförande Hyresgästföreningen Hofors och Claes Pile 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle