Hyresgästföreningen fick igenom dubbel hyresnedsättning

Med hjälp av Hyresgästföreningen fick en hyresgäst i en fastighet på Gustav Adolfs torg i Malmö en fördubblad hyresnedsättning efter ombyggnad och ventilationsproblem.
När hyresgästen flyttade in i lägenheten under 2012 märkte han snabbt att ventilationen inte fungerade som den skulle. Han anmälde det till fastighetsförvaltaren men inget hände. Under 2013 påbörjades en ombyggnad av flera lägenheter i huset. Då upptäckte även byggfirman att ventilationen inte fungerade.

I samband med ombyggnaden blev det även problem med buller och damm i lägenheten, samt en vattenskada. Hyresvärden ville först ge en månadshyra, cirka 10 000 kronor, som kompensation till hyresgästen. Efter förhandling med Hyresgästföreningen blev kompensationen istället drygt 21 000 kronor.

– Vi är väldigt nöjda. De flesta ärenden som gäller hyresnedsättning tar oftast lång tid att avsluta, det får man räkna med. I det här fallet fanns det ett bra bevisunderlag att presentera vilket gjorde att vi kunde förhandla fram en större hyresnedsättning, säger Patrik Ruppel, juridisk ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Ruppel, juridisk ärendehandläggare, 040-17 43 26

Mats Lindahl, enhetschef juridik, 040-17 43 37
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46