Konst om renovräkning på Kulturnatten

Under Kulturnatten visas Renovera Radera Rasera Hem, konstgruppen Våra Hems utställning i Uppsala. Galleri Åhuset, Sysslomansgatan 1.

Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Våra Hem vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor!

Vernissage: Kulturnatten 13 september kl 12-24.

Invigning: kl 13. Dans av Gränbygruppen Gärz. Visning av utställningen.

I stadsdelen Gränby i Uppsala pågår renovräkning – miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen RenovRadRasEra Hem gestaltar hur detta känns och upplevs utifrån hyresgästers perspektiv.

Vad är ett hem? Vad betyder det att förlora inflytandet över det egna boendet? Vem bestämmer över mitt hem? Över ditt?

Kulturprojektet Våra Hem har Uppsalastadsdelen Gränby i fokus. Våra Hem är just nu en byggarbetsplats. Fram till 2016 kommer cirka 1 500 lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren i slutet av 60-talet att renoveras. Forskare pratar om en renovräkning. Husen renoveras, hyrorna höjs drastiskt och de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta.

-  Vi som tagit initiativ till Våra Hem är yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare och forskare, flera sedan länge också hyresgäster i Gränby. Under ett års tid har vi träffats regelbundet för att brottas med känslor och tankar kring den pågående omstöpningen av vårt område, säger Åse Richard, projektledare.


Kontakt: Åse Richard, ase.richard@hyresgastforeningen.se,  076 798 08 08

Mer information: http://www.uppsalakonstnarsklubb.se/