Hyresgästföreningen positiv till nya regler för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga

Under de senaste tio åren har elnätsavgifterna i landets kommuner ökat med i genomsnitt 43 procent. Det motsvarar 750 kronor om året för en normalstor lägenhet.

-Vi tycker inte att den här ökningstakten är rimlig, säger Hans Dahlin, energiexpert på Hyresgästföreningen. Vi har länge arbetat för att det ska skapas både bättre förutsättningar och bättre förutsägbarhet för landets elkonsumenter. Det är därför positivt att regeringen nu presenterar nya regler för att se till så att elnätsföretagens avgifter är både skäliga och rimliga.

-Vi tycker också att det är bra att Energimarknadsinspektionen stärks. Det bör på sikt kunna leda till mer rimliga elnätspriser för landets elkonsumenter, säger Hans Dahlin.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2014 och skall tillämpas av Energimarknadsinspektionen på elnätsavgifter som gäller för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27