Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

Bostadsbrist i hälften av länets kommuner är för dåligt

 

Igår presenterade länsstyrelsen i Örebro län bostadsmarknadsenkäten. Den visar att det råder bostadsbrist i hälften av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun.

 

– Det är för svagt. Situationen har till och med försämrats i länet under de senaste åren. Det är unga och nyanlända som drabbas värst, de grupper som ännu inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden. Det visar tydligt att byggtakten måste öka, särskilt byggandet av hyresrätter. Som det är nu bygger vi för en fortsatt bostadsbrist, säger Helena Frisk, regionordförande Hyresgästföreningen region Mitt i en kommentar.

 

I riksdagsvalet har de politiska partierna presenterat stora vallöften om att få igång byggandet. Alla partier verkar vara överens om att vi måste öka byggtakten men det gäller att gå från ord till handling också. I kommunvalet däremot finns stora skillnader hur utbredd den bostadspolitiska debatten är. Och då är det oftast kommunerna som både sitter med problemet i sitt knä och mycket av makten för att skapa förbättringar.

 

– Kommunerna kan göra mycket för att öka byggandet. Bättre planera sin markanvändning för ökad hyresrättspro­duktion, förstärka bemanning och kompetens, erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande. De allmännyttiga bolagen måste också ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror när andra aktörer inte vill satsa, säger Helena Frisk.

 

– Kommunerna måste börja ta sitt ansvar nu. Vi sitter redan i en bostadskris och vi har fyra förlorade år bakom oss. Om vi inte går från ord till handling och får igång byggandet nu kommer situationen vara mångdubbelt värre om fyra år, avslutar Helena Frisk.

 

För mer information:

 

Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt

072 - 320 55 15


Tomas Bergh, bostadspolitisk utredare

070 - 260 81 73