Fortsatt tvångsförvaltning av Bangatan 10 i Göteborg

Svea hovrätt avslog hyresvärdens överklagande. Därmed fortsätter tvångsförvaltningen av Bangatan 10 i Majorna i Göteborg.

Det var i maj förra året som hyresnämnden i Göteborg beslöt att ställa det nedgångna hyreshuset under tvångsförvaltning. Till ny förvaltare utsågs kommunala Familjebostäder i Göteborg.

Begäran om tvångsförvaltning hade lämnats in av Hyresgästföreningen som i likhet med hyresgästerna tröttnat på vad föreningen anser vara mycket allvarliga brister i förvaltningen.

Men Hyresgästföreningen är långt ifrån ensam. Flera instanser har de senaste åren pekat på allvarliga problem. Postutdelningen har stoppats av arbetsmiljöskäl. Kommunens miljöförvaltning har larmat om mögel, bristande sophantering, råttor och fågelbajs. Även räddningstjänsten har utan framgång krävt ett bättre brandskydd i huset.

Hyresnämnden har tidigare krävt att hyresgästerna ska få nya spisar då de gamla gasspisarna blivit obrukbara sedan stadsgasen stängts av. Värden menar sig dock aldrig ha tagit del av beslutet, eller det vitesföreläggande på 15 000 kronor som följt när de nya spisarna uteblev.

I stället hotar bolagets företrädare att stämma Göteborgs kommun på 100 miljoner kronor eftersom gasen stängts ner utan kompensation för fastighetsägaren. I övrigt beskylls hyresgästerna för att själva ha skapat problemen i huset.

Men hyresnämnden som inför sitt beslut besiktigat huset konstaterar att det ger ”ett mycket slitet och nergånget intryck”. Trappräcken har lagats med tejp eller saknas helt. Strömbrytaren i källaren ger inget ljus, men väl en stöt. Färg hänger i flagor från väggar och tak.

Att hyresvärden dessutom varit mycket svår att nå för både hyresgäster, myndigheter och andra aktörer gör inte saken bättre.

Vid förhandlingen i Svea hovrätt begärde fastighetsägaren, kommanditbolaget Signalen 17, att huset återigen skulle besiktigas. Detta eftersom bolaget enligt egen utsago redan åtgärdat en lång rad brister i fastigheten.

Hyresgästföreningen ansåg däremot att i den mån brister rättats till så är det Familjebostäders förtjänst. En bedömning som också Svea hovrätt delar och som även bekräftats av Familjebostäder. Därför ansågs en ny besiktning onödig.

Medan hyresvärden begärde att tvångsförvaltningen skulle upphöra ansåg Hyresgästföreningen det självklart att tvångsförvaltningen behöver fortsätta eftersom ”bolaget saknar förutsättningar att förvalta fastigheten på ett för de boende och omgivningen godtagbart sätt”.

Det blev också den slutsats Svea hovrätt kom fram till, vilket innebär att Familjebostäder fortsätter förvalta huset till och med den 14 maj 2017. Beslutet kan inte överklagas.

KB Signalen 17 finns sedan tidigare på tidningen Hem & Hyras ”svarta lista” över landets värsta värdar.

Fakta tvångsförvaltning:

Om en hyresvärd grovt missköter sina fastigheter kan hyresnämnden besluta om tvångsförvaltning.

Hyresvärden tvingas då lämna över hela ansvaret för fastigheten till en annan förvaltare, som tar in hyrorna och sköter huset, vanligtvis under en period av tre år.