Hyresgästföreningen: Vem ska betala för regeringens mål om ökad återvinning?

Regeringen beslutade på sitt senaste regeringssammanträde om olika åtgärder för att göra det lättare för konsumenter att sortera sitt avfall och öka återvinningen och föreslår bland annat ett tydligare ansvar för producenterna.

-Vi välkomnar att kraven på producenterna skärps och att deras ansvar ska förtydligas. Det är också bra att regeringen i sin målsättning betonar att de vill öka materialåtervinningen och värnar om att det ska vara lätt för de boende/konsumenterna att göra rätt. Vi behöver alla bidra till en utveckling mot ett mer hållbart samhälle, säger Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföreningen i en kommentar.

-Men om lösningen för att förenkla för konsumenterna är att de hushållsnära insamlingarna byggs ut och det på sikt ska bli färre återvinningsstationer så måste regeringen också tydliggöra vem som ska betala för denna utbyggnad. Fastighetsägarna bör ersättas för sina omkostnader av materialbolagen och förpacknings-och tidningsinsamlingen, säger Karin Lindeberg.

-Det är inte rimligt att fastighetsägaren ska stå för den kostnaden. Sannolikt kommer dessutom kostnaden i praktiken att läggas över på hyresgästerna i form av höjda hyror, säger Karin Lindeberg.

-Landets hyresgäster, som också är konsumenter, ska inte behöva betala dubbelt för sin återvinning, genom att först betala förpackningsavgift i affären som alla konsumenter gör och sedan tvingas stå för kostnaden för utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen. Det ansvaret borde rimligtvis ligga på materialbolagen, säger Karin Lindeberg.

För mer information, kontakta:

Karin Lindeberg, utredare Hyresgästföreningen 076-835 62 00