Studentbostadsbristen håller Örebro i ett fast grepp.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har åter släppt sin rapport över studentbostadssituationen i Sverige. I rapporten framgår det att hela elva städer inte klarar av att erbjuda nyblivna studenter ett permanent boende den första terminen. Det här är en dubblering av antalet städer som lider av en extrem studentbostadsbrist sedan 2012. Studentbostadsbristen håller även Örebro i ett fast grepp, något den gjort under de senaste åren.

Örebro får klassificeringen ”Gul” i SFS rapport, det här innebär att Örebro första klarar av att erbjuda alla studenter ett permanentboende någon gång under den första höstterminen. Att Örebro inte har klarat av att erbjuda studenter ett boende lagom till terminstart är inget nytt och det är något som flera organisationer kritiserat kommunen för under många år.

-  Örebro har under en mycket lång period lidit av en studentbostadsbrist. Det är först de senaste åren som det har börjat byggas nya studentbostäder men för att kunna komma åt den ackumulerade bostadsbristen behöver det byggas ännu fler studentbostäder. Bristen på bostäder till studenter är något som kan påverka Örebros utveckling negativt. Risken finns att fler studenter väljer andra lärosäten där bostadsbristen inte är lika stor, säger Jane Carlsson Hyresgästföreningen student

Hyresgästföreningen student, som är en ny organisation vid Örebro universitet, menar att bostadsbristen inte är ett problem som bara Örebro kommun kan lösa själv utan menar att det behövs ett större statligt ansvars i hela bostadsfrågan.

-  Kommunen kan åstadkomma mycket för att skapa rätt förutsättningar för att det ska byggas mer men det behövs ett större ansvarstagande från staten för att vi ska kunna bygga det som behövs, Jane Carlsson

Hyresgästföreningen vill se ett statligt investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler studentbostäder som fler människor har råd med.  

-  De studentbostäder som färdigställs idag är dyra att producera och det resulterar i höga hyror. För studenter som redan har en pressad ekonomisk situation kan det i visa fall inte vara möjlig att flytta till en bostad till följd av den höga hyran, Jane Carlsson 


Kontaktperson:Jane Carlsson
Ordförande, Hyresgästföreningen student
073-7558857