Socialdemokraternas bostadssatsning ett steg i rätt riktning - men det krävs mer för att bostadsbyggandet ska komma igång

Idag presenterade Socialdemokraterna sitt bostadspolitiska program.

De föreslår bland annat ett nationellt mål om 250 000 nya bostäder fram till år 2020, investeringsstöd i form av en byggbonus riktat till studentlägenheter och små lägenheter, stärkt kreditgivning hos SBAB för utlåning vid nybyggnation och en omdisponering av en miljard kronor inom det kommunala utjämningssystemet som bonus för de kommuner som bygger hyresrätter. De vill även införa statliga garantilån för upprustning av hyresfastigheter från rekordåren och nybyggnation av lägenheter i flerfamiljshus.

-Det här är i stora drag steg i rätt riktning för att få fart på byggandet runt om i landet. Vi har länge efterlyst ett större politiskt engagemang i bostadspolitiken och tydligare initiativ från staten för att få fart på byggandet och minska bostadsbristen, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Vi välkomnar framför allt satsningen på 250 000 nya bostäder och investeringsstödet för nybyggnationer. Men vi är övertygade om att investeringsstödet gör störst nytta som ett generellt stöd snarare än riktat till enbart studentlägenheter och mindre lägenheter. Det råder stor brist på hyresrätter i alla storlekar, och dessutom råder det brist på billiga nybyggda hyresrätter som människor har råd att bo i. Det måste byggas mycket mer och betydligt billigare än idag.

-Hyresgästföreningen har nyligen tagit fram en rapport och jämfört hur bostadspolitiken ser ut i övriga Europa. I den konstaterar vi att i samtliga europeiska länder som har fart på sitt byggande använder sig politikerna av olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter. Det tror vi är nödvändigt även i Sverige, säger Marie Linder.

-Även statliga lånegarantier vid renovering och ombyggnad av miljonprogramshus är ett steg i rätt riktning men där krävs det betydligt större satsningar för att det ska få en reell effekt. I det sammanhanget är det viktigt att kostnaderna för renoveringar hålls nere så att hyresgäster har råd att bo kvar.

-I samband med de satsningar Socialdemokraterna föreslår behöver en kommande regering snarast skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och slopa fastighetsskatten för hyresrätter. Hyrskatten måste bort, det är inte rimligt att boende i hyresrätt ska vara ekonomiskt missgynnade.

-Med ett motsvarande stöd till hyresrätten, som äganderätt och bostadsrätt får genom skattesystemet, skulle det skapas utmärkta förutsättningar att både bygga nya hyresrätter och rusta upp miljonprogrammet till rimliga hyror, säger Marie Linder.

-Hyresgästföreningen har tagit fram en rad förslag som stat och kommun kan använda för att få fart på byggandet. Socialdemokraterna och alla andra partier är välkomna att använda sig av våra förslag för att få verklig fart på bostadsbyggandet, avslutar Marie Linder.

För mer information, kontakta: 

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94