Öppet brev till Jan Björklund (Fp)

Öppet brev till Jan Björklund (Fp):

Hej Jan!

Jag och många andra i Hyresgästföreningen har med stort intresse hört dig diskutera hyresrätten i de senaste dagarnas valdebatter. Vi är naturligtvis glada att den grupp människor vi företräder, landets tre miljoner hyresgäster, får betydelse i dina debattinlägg. Bostadspolitiken - en av de viktigaste framtidsfrågorna, framför allt för en hel generation unga som bara väntar på att få flytta hemifrån men inte har någonstans att flytta - har varit alldeles för osynlig i årets valrörelse.

Däremot är vi både bekymrade och fundersamma över den bild du ger av hyresrätten som boendeform. På vilket sätt menar du att hyresrätten är sammankopplad till landets socialbidragstagare? I gårdagens partiledardebatt var du inne på att fler ombildningar skulle påverka antalet socialbidragstagare, till exempel. Vi skulle naturligtvis gärna höra dig resonera mer kring detta.

Och på vilket sätt menar du att invandrare som har svårt att få en naturlig plats i samhället har det för att de bor i hyresrätt? Ett resonemang du förde i tisdagens valdebatt i TV4.

Jag är ganska övertygad om att landets tre miljoner hyresgäster har oerhört svårt att dela din bild av vilka det är som bor i hyresrätt, och varför de gör det.

Vi vet i alla fall att vi som organisation inte alls förstår ditt resonemang, som degraderar tre miljoner människor till en andra klassens boende. Det är en omodern syn som inte alls stämmer överens med verkligheten.

Vi hoppas naturligtvis att det bara beror på slarviga formuleringar från din sida. Eller handlar det kanske bara om okunskap?

Oavsett vilket vill naturligtvis vi göra vårt bästa för att öka din kunskap om hyresrätten som boendeform.

Så ring mig, Jan, när valet är över och du har en stund att avvara. Vi vill gärna träffa dig och dina kamrater i Folkpartiet, för ett öppet samtal kring bostadspolitik i allmänhet och hyresrätten i synnerhet.

Med vänliga hälsningar,

Barbro Engman

Förbundsordförande Hyresgästföreningen

-----------------------------------------------------------