Hyresgästföreningen inför Klarspråk

Hyresgästföreningen följer nya språklagen och inför klarspråk. Klarspråk står för vårdad, enkel och begriplig svenska. Det offentliga Sverige ska använda klarspråk och även Hyresgästföreningen som ideell organisation kommer att anpassa sin kommunikation efter klarspråksreglerna.

-Med ett tydligt språk ger vi våra medlemmar ett bättre bemötande och bra service och det blir lättare att få fram rätt budskap, säger Maria Unde Westerberg, kommunikationsstrateg på Hyresgästföreningen.

Klarspråk är en konsekvens av Hyresgästföreningens interna projekt Ökad service och tillgänglighet.

-Under våren har alla anställda jurister, ärendehandläggare och kommunikatörer gått utbildning i klarspråk, fortsätter Maria Unde Westerberg. Vi har även skrivit om ett stort antal juridiska mallar och följebrev enligt klarspråksreglerna samt gjort en egen skrivhandledning. Och alla frågor och svar på nya webben är granskade ur detta perspektiv. 

För mer information, kontakta:

Maria Unde Westerberg, kommunikationsstrateg Hyresgästföreningen, telefon 08-791 02 29