Anna Lönn Lundbäck utsedd till ledare för Hyresgästföreningens förnyelsearbete Framtidsföreningen

Anna Lönn Lundbäck, regionchef i Hyresgästföreningen Västra Sverige, har utsetts till programledare för ett strategiskt förnyelsearbete i Hyresgästföreningen kallat Framtidsföreningen.

Uppdraget ska bedrivas på halvtid mellan september 2014 fram till Hyresgästföreningens förbundsstämma 2016. Anna Lönn Lundbäck behåller sin tjänst som regionchef i Västra Sverige och en biträdande regionchef har utsetts.

- Vi är mycket glada över att Anna Lönn Lundbäck har tackat ja till detta uppdrag. Hon har de egenskaper som krävs för att leda det här mycket viktiga arbetet. Hon har inlett ett framgångsrikt förnyelsearbete i Västra Sverige och visat förmåga till visionärt tänkande, säger förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jan Johnsson i en gemensam kommentar.

- Anna Lönn Lundbäck har under sina tre år som regionchef i Västra Sverige åstadkommit mycket goda resultat och tagit initiativ som gagnat hela Hyresgästföreningen. Vi ser fram emot att samarbeta med henne i det här viktiga framtidsarbetet.

- Jag är väldigt glad över att ha fått frågan om att leda utvecklingsarbetet fram till nästa förbundsstämma. Hyresgästföreningen är en fantastisk rörelse som även framöver ska göra stor skillnad för människor och för samhället. Jag känner mig stolt över att få vara med och bidra till att vi blir en ännu starkare folkrörelse, säger Anna Lönn Lundbäck.

Många viktiga förändringar har gjorts de senaste åren för att utveckla och förnya Hyresgästföreningens arbete, dessutom har flera nya ledare rekryterats över hela landet. Flera stora satsningar har inletts som har förnyat Hyresgästföreningens sätt att arbeta, men de har också visat på behovet av fortsatt utveckling. Hyresgästföreningen behöver ta ytterligare steg för att moderniseras och bli en ännu viktigare samhällsaktör.

Framtidsföreningen kommer att innefatta både ett genomgripande arbete i hela organisationen med att förtydliga visioner och värderingar och framtagande av mål och strategier för fortsatt utveckling.

För mer information, kontakta:

Jan Johnsson förbundschef Hyresgästföreningen 070-645 02 70