Hyresgästföreningen genomför bostadspolitisk turné i Dalarna.

Bostadsfrågan blir allt viktigare i årets val. För bara ett år sen var det många som bedömde att bostadsfrågan var en ickefråga men idag tävlar de olika partierna om att bräcka varandras utspel om vem som kan bygga mest och bäst. Under den kommande veckan genomför Hyresgästföreningen en bostadspolitisk turné i Dalarna för att ge presentera sina lösningar på dagens bostadskris.

- Sverige upplever idag en av de värsta bostadskrisen i modern tid. Samtidigt som vi har bostadsbrist i tre av fyra kommuner har 100  svenska kommuner i ett överskott av lägenheter som står tomma och kostar hyresgäster och skattebetalare onödiga pengar. Det ser precis likadant ut i Dalarna. Det behövs en ny bostadspolitik. Vi ser den här turnén som en utmärkt chans att presentera våra förlag för lokala beslutsfattare, nationella politiker och allmänheten, säger Helene Hjorth-Ericksson opinionsbildare Hyresgästföreningen Region Mitt

Den bostadspolitiska turnén börjar på söndag i Säter i samband med Familjedagen i Säterdalen och forsätter sedan på andra platser runt om i Dalarna. Under söndagen kommer samtliga lokala hyresgästföreningar från Dalarna närvara. Turnén skulle egentligen besökt Falun fredagen den 29 augusti men i och med att Svenskarnas parti genomför ett torgmöte där blev Hyresgästföreningens besök inställt efter polisens säkerhetsbedömning. I samband med besöket i Falun skulle även förbundsordförande Marie Linder närvarat. Nu väljer istället Hyresgästföreningen att fokusera extra på resten av turnén. 

- Självklart är det tråkigt att vi inte kommer närvara i Falun under turnén men det kommer inte hindra oss från att sprida vårt budskap om behovet av en ny bostadspolitik. Våra förslag, på både lokal och nationell nivå skulle kunna leda att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året, att kommuner med överskott av lägenheter skulle få ekonomiskt stöd och att det skulle bli billigare att renovera nuvarande bostadsbestånd, säger Helene Hjorth-Ericksson

Den bostadspolitiska turnén:


24/8 Säter, Säterdalen Folkparken 
25/8 Mora, Kyrkogatan 22
26/8 Malung, Torggatan 5
27/8 Ludvika, Garvarens Torg