Pressinbjudan: Hyresgästföreningen bjuder in till bostadspolitisk debatt i Kiruna

Välkomna till en intressant bostadspolitisk debatt om Kirunas framtid.

Tid och plats: Lördagen den 23 augusti kl 14.00 i Lars Jansson-salen, Folkets hus

I Kiruna kommer 3 000 lägenheter och 200 villor att påverkas av utvidgningen av gruvan.

En stor andel av dem som drabbas av stadsflytten kommer att tvingas flytta in i nyproducerade lägenheter, vilket i princip innebär en fördubbling av hyran.

De som bor i Malmfälten kommer alltså att få betala för statens gruvdrift ur den egna plånboken. Samtidigt skyddar lagstiftningen det offentliga ägandet genom att full kostnadstäckning utgår för att bygga stadshus, skolor osv.

Från statens sida saknas samordning av denna historiska stadsflytt och LKAB har heller inte fått några ägardirektiv kring flytten. Företaget förutsätts klara detta ekonomiskt på egen hand och bestämmer själv och med stöd av gällande lagstiftning hur detta ska lösas. Samtidigt är LKAB starkt konjunkturberoende. Vad händer om LKAB inte har råd att ta ansvar i framtiden?

För att svara på detta och en rad andra bostadspolitiska frågor har Hyresgästföreningen bjudit in Kirunas ledande kommunpolitiker till en debatt om bostadspolitik och Kirunas framtid.

Moderator: Li Skarin

Deltagare:

Kristina Zakrisson (s) Kommunalråd

Niklas Sirén (v) Vice Kommunalråd

Gunnar Selberg (c)

Svante Pounu (kd)

Henry Emmoth (mp)

Anne Kotavuopio Jatko (fp)

Mattias Abrahamsson (m)

Dick Vånsjö (ns)

Lilly Rönnebro (Kip)

Henry Magnusson Hyresgästföreningen

För mer information, kontakta:

Niklas Emmoth Hyresgästföreningen Kiruna 070-381 09 89

Henry Magnusson regionchef Hyresgästföreningen region Norrland 070-559 20 55