Hyresgästföreningen i Västsverige nu större än någonsin

Engagemang, positivitet, tydlig målbild och långsiktighet. Det är några av de nyckelord Tony Praetorius nämner när han förklarar vad som ligger bakom framgångarna för Hyresgästföreningens västsvenska medlemsrekryterare.

Tony Praetorius är chef för Hyresgästföreningens enhet för medlemsutveckling i västra Sverige. Det är en enhet som under förra året inte bara uppnådde sina tufft satta mål utan också överträffade dem.

  • Det är ett fantastiskt resultat vi har levererat under 2014 här i region västra Sverige, säger Tony Praetorius. Den sista december förra året var vi 1 615 fler medlemmar än vad vi var vid föregående årsskifte.

I början av förra året var prognosen för medlemsutvecklingen i västra Sverige att vi skulle öka medlemsantalet till 71 000 medlemmar. Senare under året reviderades budgeten och målet blev nu 71 300 medlemmar.

Men när Tony Praetorius summerade 2014 kunde han konstatera att det verkliga medlemsantalet den sista december uppgick till 71 647 medlemmar.

  • Vi har genom vårt hårda arbete under detta år lyckats öka medlemsantalet månad efter månad och vi har nog aldrig mått så bra som nu, säger han och berättar att den helt övervägande majoriteten av de nytillkomna medlemmarna har värvats via personliga besök av rekryterarna.

Men det handlar förstås inte bara om att värva in nya medlemmar utan också om att få dem som redan är med att stanna kvar. Också på det området har västra Sverige varit framgångsrikt under 2014.

  • Antalet utträden är det lägsta sedan 2006, säger Tony Praetorius. Våra rekryterare utbildas kontinuerligt för att verka för att medlemmar stannar längre i föreningen och vi försöker i alla aktiviteter att tänka på att behålla medlemmarna över tid.
  • Vi har en hög ambitionsnivå och strävar hela tiden till att få vår region att växa i medlemsantal. Vi arbetar efter en långsiktig plan och målsättningen är att vi i år ska komma upp till 72 300 medlemmar.