Efterlysning: Fler Hem!

På tisdag den 19 augusti uppmärksammar Hyresgästföreningen och nätverket Bostadsupproret gemensamt bostadskrisen genom en plakataktion på flera platser i södra Skåne.

– Bostadsfrågan är politisk och för att något ska hända krävs politisk handlingskraft, säger Malin Stenborg, koordinator och initiativtagare till Bostadsupproret och projektledare på Hyresgästföreningen.

Plakataktionen lyfter en viktig möjlighet, förtätning av bostäder i områden där det redan
finns bebyggelse. Aktionen kommer att genomföras i Malmö, Lund, Burlöv, Lomma,
Staffanstorp, Skurup, Ystad och Sjöbo.

”Här saknas hem” visar på förtätningsmöjligheter – fler kan få ett eget hem om vi blir bättre på att utnyttja tomter som finns och bygger mer på höjden!

I de flesta av Sveriges kommuner är det bostadsbrist. Bara i Malmö och Lund saknar mer än
15 000 unga vuxna en egen bostad. Hyresgästföreningen tycker att det borde vara självklart för alla som vill att få ha en egen bostad.

– Det går att bygga mycket mer om man utnyttjar ödetomter och bygger mer på höjden, säger Malin Stenborg.

Även utanför storstadsområdena saknas bostäder, inte minst hyresrätter med rimliga hyror.

Plakataktionen genomförs tisdagen den 19 augusti. Förutom att ca 300 plakat kommer att sättas upp kommer aktionen senare på kvällen att avslutas med projicering på en större husfasad i centrala Malmö av bilder på några av de plakat som satts upp under dagen och kvällen.

För mer information kontakta:
Malin Stenborg, projektledare, 070-218 36 38
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 070-471 43 06