Aktion mot utförsäljningen av allmännyttan i Skurup

Under Skurupsdagen den 16 augusti genomförs en aktion mot hotet om utförsäljning av allmännyttan. Det är den lokala hyresgästföreningen i Skurup som ligger bakom protesten.
–  Många ungdomar i Skurup har svårt att flytta hemifrån på grund av bostadsbristen. Kommunen måste ta sitt ansvar och se till att det finns hyresrätter med rimliga hyror, säger Eva Roslund, ordförande i den lokala hyresgästföreningen i Skurup.

Allmännyttan är ett viktigt verktyg för att kommunerna ska ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

–  Kommunen har ett socialt ansvar att se till att det finns bostäder så att människor kan bo kvar i Skurup. Många ungdomar varken kan eller vill ta höga lån för att skaffa sig en egen bostad, därför
behövs fler hyresrätter. Med aktionen på lördag vill vi värna om allmännyttan och stärka hyresrätten, säger Eva Roslund.

Många av hyresgästerna i Skurupshem har varit oroliga och hört av sig till Eva Roslund efter en presskonferens där Sven Rosengren (Fp), ordförande i kommunfullmäktige, skickat signaler om
att sälja ut delar av allmännyttan i Skurup för att kunna göra nyinvesteringar i kommunen.

–  Bostadsbristen är inte bara ett problem för den enskilde som drabbas. Den skapar också problem för hela samhället eftersom tillväxten hotas om man inte kan flytta till jobb eller studier, avslutar Eva Roslund.

Aktionen varar mellan kl. 10-17 vid Hyresgästföreningens tält, på Skurupsdagen den 16 augusti.


För ytterligare information kontakta:
Eva Roslund, ordförande i Hyresgästföreningen Skurup, tel: 0705-97 88 98
Håkan Björkenklev, Föreningsordförande, Hyresgästföreningen Österlen: 0703-83 63 48
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46