”Vi är inte på väg mot en kris – vi är redan där”

Alla politiker vi träffar säger att de vill att det ska byggas mer. Ändå står vi här med bostadsbrist. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling i bostadsfrågan!

Hittills har över 3 700 brev skickats till politiker på vår sajt flerhem.nu. I breven delar människor med sig av sina livssituationer – Linda skriver till Katrin Stjernfeldt Jammeh om att hon är inneboende hos en vän men kanske måste flytta snart och inte vet om hon kan få en bostad så hon kan fortsätta sina studier; Ebba vill ha ett löfte om att det ska byggas fler bostäder under nästa mandatperiod – ”för vi är inte på väg mot en kris, vi är redan där”.

– Det är ett högt tryck på brevskrivandet. Malmöbor i alla åldrar har hört av sig genom brev till politikerna. Vi håller en bostadspolitisk debatt i Malmö den 25 augusti och då förväntar vi oss svar från politikerna, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande Hyresgästföreningen södra Skåne.

Den enskilde får betala ett högt pris för att det inte byggs tillräckligt med bostäder - i form av minskad trygghet och minskat inflytande över sitt liv, ett pris som inte går att mäta i pengar. Samhället betalar också ett pris för bostadsbristen när den hindrar tillväxt och utveckling.

– Alla de här breven från människor i olika skeenden i livet visar att bostadsfrågan är något som berör alla. Arbetsgivare har problem med att rekrytera arbetskraft, unga måste tacka nej till studier och jobb och äldre kan inte flytta till lämpligare boenden, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

flerhem.nu kan du skriva brev till riksdags- och lokalpolitiker för att påverka dem att gå från ord till handling i bostadsfrågan. Du kan också läsa Hyresgästföreningens förslag för en rättvis bostadspolitik, olika människors tankar om bostadsfrågan och få fler tips på påverkan när det gäller bostadsbyggandet!

För ytterligare information kontakta:
Marie Linder, förbundsordförande, 0705-46 26 94
Kenneth Gustavsson, ordförande region södra Skåne, 040-17 43 69
Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33