”Rysk roulette med ungas trygghet”

Alla politiker vi träffar säger att de vill att det ska byggas mer. Ändå står vi här med bostadsbrist. Det är dags för politikerna att gå från ord till handling i bostadsfrågan!

Hittills har över 3 700 brev skickats till politiker på vår sajt flerhem.nu. I breven delar människor med sig av sina livssituationer – Alice i Lund skriver till Mats Helmfrid (M) och Anders Almgren (S) att hon studerar och inte har någon bostad och att hon därför överväger att avbryta sina studier; Paulina skriver till Mats Helmfrid om att det var lyckliga omständigheter som gjorde att hon fick en bostad, men att det inte ska vara turen som avgör om man ska slippa betala obscena hyror för ett korridorsrum eller sova på någons soffa – hon kallar det ”rysk rouletter med ungas trygghet”.

– Vi vill ha en rättvis bostadspolitik. Det är inte storleken på ens egen eller ens föräldrars plånbok som ska avgöra om man får en bostad eller inte, säger Bengt Karlsson, ordförande Hyresgästföreningen Lund.

Den enskilde får betala ett högt pris för att det inte byggs tillräckligt med bostäder - i form av minskad trygghet och minskat inflytande över sitt liv, ett pris som inte går att mäta i pengar. Samhället betalar också ett pris för bostadsbristen när den hindrar tillväxt och utveckling.

– Alla de här breven från människor i olika skeenden i livet visar att bostadsfrågan är något som berör alla. Arbetsgivare har problem med att rekrytera arbetskraft, unga måste tacka nej till studier och jobb och äldre kan inte flytta till lämpligare boenden, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

flerhem.nu kan du skriva brev till riksdags- och lokalpolitiker för att påverka dem att gå från ord till handling i bostadsfrågan. Du kan också läsa Hyresgästföreningens förslag för en rättvis bostadspolitik, olika människors tankar om bostadsfrågan och få fler tips på påverkan när det gäller bostadsbyggandet!

För ytterligare information kontakta:
Marie Linder, förbundsordförande, 0705-46 26 94
Bengt Karlsson, ordförande Hyresgästföreningen Lund, 0704-71 43 30
Anna Eriksson, kommunikatör, 040-17 43 33