Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överenskommelser per 15 januari 2015

Nu är årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de kommunala och privata bostadsföretagen i full gång.

Hittills har 174 allmännyttiga bostadsbolag kommit med yrkanden om hyreshöjningar på i snitt 2,22%. Förra året begärde de kommunala bostadsföretagen 2,77 procent i hyreshöjningar.

-Det är första gången vi förhandlar med en reporänta som är noll procent. De låga räntekostnaderna ska självklart även komma hyresgästerna till godo. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I takt med att företagens lån nu omsätts har det skett en rejäl nedväxling av företagens räntekostnader och det är något vi kommer följa upp noggrant i förhandlingarna, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

-De yrkanden som hittills har inkommit är lägre än föregående år och de överenskommelser som träffats är därmed också lägre. Det är rimligt att det är så. Yrkandena ska återspegla de kostnadsförändringar som finns i samhället och de är klart mycket lägre det här året jämfört med förra året, konstaterar Erik Elmgren.

Föreningens uppmaning till hyresvärdarna är att noggrant belägga sina behov av hyreshöjningar och redovisa resultaten av tidigare års överenskommelser.

-Många bostadsbolag har fortfarande orealistiska förväntningar om hyreshöjningar som ligger långt över inflationen. Två procent i hyreshöjningar minskar hushållens köpkraft med 2 miljarder. Därför är varje krona viktig i de här diskussionerna. Vårt långsiktiga mål är en rimlig hyresutveckling som inte ska överstiga inflationen.

-Vi är beredda att ta ansvar för årets hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis för bostadsföretagen att göra likadant, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 15 januari.

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 174
Antal lägenheter med yrkande 516377
Vägt yrkande för dessa lägenheter 2,22%
Antal företag med överenskommen hyra 137
Antal lgh med överenskommen hyra 352744
Vägd hyresförändring för dessa 1,08%
Tvister 16
Privata
Antal företag med yrkande 140
Antal lägenheter med yrkande 154111
Vägt yrkande för dessa lägenheter 3,31%
Antal företag med överenskommen hyra 71
Antal lgh med överenskommen hyra 51254
Vägd hyresförändring för dessa 1,40%

För mer information kontakta:

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15