”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.
-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsättsför hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet. Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning 

För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, tfn 070-695 69 66