”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena
Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på tidningen
Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.


-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsätts för hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också
ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet.Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning.


 För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, 070-695 69 66