Låg hyreshöjning hos Stenungsundshem

Årets hyror är klara hos kommunala Stenungsundshem. Hyran höjs med 0.9 procent från årsskiftet. Det innebär en halvering av det krav på 1,8 procent som bolaget presenterade när förhandlingarna inleddes förra året.

För en hyresgäst som i dag har en månadshyra på 6 000 kronor innebär uppgörelsen en höjning med 54 kronor.

Eftersom höjningen gäller från årsskiftet kommer höjningen för januari att tas i efterhand på februari månads hyresavi.

Hyresgästföreningen har inför förhandlingarna om 2015 års hyror uppmanat såväl kommunala som privata bostadsbolag att visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav. Detta eftersom räntor och inflation ligger på väldigt låga nivåer samtidigt som ekonomin är fortsatt ansträngd för många hyresgäster.

Stenungsundshem har 1 950 lägenheter i Stenungsunds kommun och ungefär var sjätte Stenungsundsbo, cirka 3 800 personer, är hyresgäster hos bolaget.

Ännu är få hyresuppgörelser klara i västra Sverige. Förutom uppgörelsen med Stenungsundshem finns sedan tidigare färdiga överenskommelser med privatägda Botrygg i Göteborg AB och med SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder.