Välkommen bostadssatsning från alliansen - men det krävs en större insats från staten

Idag presenterar den styrande alliansen ett paket med både satsningar på bostäder och utbyggd infrastruktur. 

Alliansen vill bygga 100 000 nya bostäder i hela landet de närmaste åren, framför allt i storstadsregionerna, och koppla det till satsningar på infrastruktur.

-Det är naturligtvis en välkommen satsning. Det finns ett skriande behov av bostäder runt om i landet och det är på tiden att regeringen gör en tydlig markering om vikten av att det byggs mer, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Det är dock viktigt att det inte bara blir berörda kommuner som ska stå för hela satsningen för bostadsbyggandet. Det går inte att tro att en utbyggd spårtrafik ska skapa tillräcklig ökning av värden och intäkter för kommunerna så att de ska ha råd att betala för både fler bostäder och utbyggd infrastruktur.

-Denna satsning i ord från statens sida måste också följas av konkret handling och framför allt statliga pengar, annars kommer inte målet att nås. Vi tror att det på kort sikt kommer att behövas en statlig stimulans för att få fart på nybyggnationer, säger Marie Linder.

-I samband med dessa satsningar behöver staten också snarast skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem och slopa fastighetsskatten för hyresrätter.

-Lika nödvändigt som det är att det byggs fler bostäder, lika viktigt är det att staten ställer krav på och medverkar till att det byggs hyresrätter med rimliga hyror som människor har råd att bo i.

-Hyresgästföreningen har tagit fram en rad förslag som stat och kommun kan använda för att få fart på byggandet. Vi tycker att regeringens ambitionsnivå borde vara att få fram 200 000 nya hyresrätter på 10 år. Den satsning som alliansen presenterar idag är visserligen ett steg på vägen mot detta. Men regeringen är välkommen att använda sig av våra förslag för att öka takten i bostadsbyggandet ännu mer, avslutar Marie Linder.

För mer information, kontakta: 

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94