Tidiga julklappar till hyresgäster

Ett antal av Hyresgästföreningens medlemmar i västra Sverige har fått en tidig julklapp av våra jurister. Sju hyresgäster får tillbaka 190 000 kronor av sin hyresvärd medan två lägenheter på ett privat äldreboende får hyran kraftigt sänkt.

Efter en förlikning i hyresnämnden får sju hyresgäster på Tingbergsvägen i Kungsbacka tillbaka mellan 3 800 och 70 000 kronor av sin hyresvärd. Totalt handlar det om 190 000 kronor i för höga hyror som hyresvärden tagit ut på ett otillåtet sätt.

Fem hyresgäster får hyran sänkt med mellan 900 och 1 250 kronor i månaden medan ytterligare en hyresgäst får en hyressänkning på 300 kronor. Därtill får hyresvärden, som på ett felaktigt sätt avtalat bort hyresgästernas förhandlingsklausul, betala ett skadestånd till Hyresgästföreningen på 30 000 kronor.

- Det började med att en hyresgäst hörde av sig till oss för ungefär ett år sedan och undrade om en hyreshöjning på omkring 1 500 kronor i månaden var acceptabel, säger Hyresgästföreningens jurist Conny Borup, som har företrätt de sju hyresgästerna i hyresnämnden.

Conny Borup har dessutom företrätt två hyresgäster på ett privat äldreboende på Berzeliigatan i Göteborg, som ägs av Agaten omsorg AB.

Även detta ärende löstes genom en förlikning i hyresnämnden, som innebär att två lägenheter får hyran sänkt med 1 404 kronor respektive 1 675 kronor i månaden.

- Hyresvärden har helt uppenbart satt alldeles för höga hyror. Men nu har vi begärt att få till stånd en förhandlingsordning med hyresvärden så att vi fortsättningsvis kan förhandla hyrorna för samtliga 39 hyresgäster på äldreboendet, säger Conny Borup.