Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang i Almedalen

Hyresgästföreningen kommer även i år att ha ett tält på Cramérgatan i Visby under Almedalsveckan, från söndag 29 juni till fredag 4 juli.

Där kommer du bland annat att kunna skicka vykort – digitalt och med snigelpost – till politiker för att påminna om behovet av fler bostäder, ta del av våra digitala aktiviteter via flerhem.nu, få matnyttigt material om bostadspolitik men framför allt träffa glada och kunniga medlemmar i Hyresgästföreningen som mer än gärna diskuterar bostadsfrågor med dig!

Hyresgästföreningen kommer även att arrangera tre seminarier under veckan.

Så bygger vi bort segregationen i Göteborg

Tid: Måndag 30 juni kl 10.00-12.00

Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats 1

Göteborg är en segregerad stad, samtidigt som det i centrala och attraktiva lägen byggs främst för hushåll med höga inkomster vilket ökar segregationen. Varför sker det och vad kan vi göra åt det? Välkommen att delta i ett samtal kring lösningarna. Till vår hjälp har vi en panel av sakkunniga.

Medverkande:

Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg Stad

Rickard Stark, Creative Director Okidoki arkitekter

Nazem Tahvilzadeh, fil dr Offentlig förvaltning, KTH

Maria Eriksson, skribent/chefredaktör Timbro/Svensk Tidskrift

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert Riksbyggen

Martin Johansson, Affärschef för Göteborgsregionen BoKlok

Moderator: Emma Knyckare, Sveriges Radio P3

Arr: Hyresgästföreningen region Västra Sverige


Kampen om hyran - Ett samtal om den svenska hyresmodellen

Tid: Måndag 30 juni kl 13.00-15.00

Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats 1

Den svenska hyresmodellen debatteras idag flitigt och krav på reformer förs fram. Trots det finns ett stort politiskt stöd för modellen samtidigt som en rad myter och fördomar frodas i debatten.

Hyresgästföreningen vill belysa hur hyresmodellen fungerar, vilka styrkor och svagheter som finns och krossa fördomar. Seminariet inleds med en kort beskrivning av den svenska modellens bakgrund, teori och praktik och en internationell jämförelse.

Sedan följer ett spännande samtal om bostadspolitik, bostadsbrist och vad som krävs för ett ökat byggande.

Medverkande:

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO

P-G Nyström, förbundsjurist Hyresgästföreningen

Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Panel:

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO

Adam Cocozza, vd Botrygg

Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och debattör

Per Sandberg, förvaltningschef i Växjö kommun, Föreningen Sveriges Socialchefer

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Moderator: Barbro Engman, tidigare förbundsordförande Hyresgästföreningen

Arr: Hyresgästföreningens riksförbund


Bostäder – nyckeln till Stockholms framgång

Tid: Onsdag 2 juli kl 11.00-13.00

Plats: Biostaden Borgen, Salong 4, Hästgatan 24

Stockholm attraherar både internationellt och nationellt men attraktionskraften hotas av akut bostadsbrist, framför allt brist på hyresrätter. Bostäder är en förutsättning för tillväxten, jobben och välfärden. Hur ska Stockholm bli en modern, dynamisk region som står sig i internationell konkurrens?

Program:

11.00 Inledning 11.10 Framtidens stockholmare 11.20 Stockholms attraktionskraft 11.30 Hur tar politikerna ansvar för Stockholms utveckling? 12.00 Hur kommer Stockholm att stå sig i internationell konkurrens? 12.20 Avslutning

Medverkande:

Daniel Lindén, Kairos Future

Jan Sturesson, PwC

Nina Lundström, riksdagsledamot Folkpartiet

Veronica Palm, riksdagsledamot Socialdemokraterna

Per Ankersjö, borgarråd Stockholm Centerpartiet

Daniel Helldén, oppositionsborgarråd Stockholm Miljöpartiet

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande Järfälla Moderaterna

Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg Socialdemokraterna

Annika Winsth, Nordea

Göran Cars, KTH

Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen

Jerker Söderlind, Stadsliv AB

Arr: Hyresgästföreningen region Stockholm

För mer information, kontakta:

Anna Wennerstrand pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Erik Normark Hyresgästföreningen region Västra Sverige 0703-61 90 15

Henrik Ludvigsson Hyresgästföreningen region Stockholm 072-589 38 8908-507 06 201