Ny rapport från Hyresgästföreningen: Bostadsbristen är akut – dags att gå från ord till handling

Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande alldeles för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste det byggas många fler hyresrätter. Hyresrätter med hyror som människor med normala inkomster kan klara av. Därför har Hyresgästföreningen tagit fram en bostadspolitisk rapport med syfte att öka byggandet, ”200 000 nya hyresrätter: Dags att gå från ord till handling”.

-Idén med dagens politik, där bostadsfrågan är en privat sak som ska lösas av marknaden, har nått vägs ände, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens nyvalde förbundsordförande. Därför måste staten och kommunerna ta större ansvar och presentera initiativ som för­bättrar de ekonomiska möjligheterna att bygga hyresrätter.

Hyresrätten bidrar till balans på bostadsmarknaden och påverkas inte av svängningar på marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Det är dessutom en förutsättning för att människor ska kunna flytta till och från arbete och utbildning. Idag är det framför allt hyresrätter med rimliga hyror som efterfrågas och behöver byggas.

-Det är därför dags för staten att formulera ett mål om att minst 20 000 hyresrätter per år ska byggas under de närmaste tio åren. Det är enda sättet att komma till rätta med den utbredda bostadsbrist som råder just nu, säger Marie Linder.

-Staten behöver också presentera de verktyg som behövs för att nå målet och snarast skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem, säger Pär Svanberg, förhandlingschef och en av författarna bakom rapporten.

-Vi tror även att det på kort sikt behövs investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter. Dessutom måste fastighetskatten för hyresrätter slopas omgående, säger Pär Svanberg.

Förslag till åtgärder för stat och kommun

Hyresgästföreningen föreslår i sin rapport flera åtgärder som regeringen och kommunerna kan använda för att öka bostadsbyggandet.

 • Inför en investeringsstimulans på mellan 175 000 och 245 000 kronor per lägenhet beroende på var den byggs. Kombinera investeringsstimulansen med villkor för högsta hyresnivåer.

 • Inför en statlig direktutlåning till hyresrättsbyggande för att skapa gynn­samma finansieringsförutsättningar.

 • Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyres­rätter.

 • Använd statens mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.

 • Förutom staten så har kommunerna en viktig roll för bostadsförsörjningen. De allmännyttiga bostadsföretagen är ett av de viktigaste verktygen för bostadsbyggande.

 • Kommunerna måste planera sin markanvändning så att det leder till vä­sentligt ökad hyresrättsproduktion.

 • Kommunerna behöver förstärka bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion.

 • Kommunerna måste erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande.

 • De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen måste ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror då andra aktörer inte vill satsa.

  För mer information, kontakta:

  Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-672 92 64

  Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77