Hyresgästföreningen genomför enkät om komfortvärme

Hyresgästföreningen kommer att genomföra en enkät bland våra medlemmar som bor på områden med komfortvärme inom Helsingborgshem.

Enkäten kommer att skickas ut inom kort.

– Vi vill bland annat ta reda på hur hyresgästerna upplever komfortvärme och den information de har fått om hur systemet fungerar, säger Dragana Curovic, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Resultatet av enkäten kommer senare att användas som underlag till samtal mellan Hyresgästföreningen norra Skånes och Helsingborgshems ledning i september.

– Det är bra att känna till att under sommaren debiteras inte värme. Hyresgäster behöver därför inte oroa sig för ökande kostnader med anledning av varmare väder, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:
Dragana Curovic, verksamhetsutvecklare, 0706-43 99 96
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67