Nej till utförsäljning av Burlövs Bostäder!

Burlövs kommun vill utreda förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder. Hyresgästföreningen protesterar mot detta.

På måndag kl 18 har Burlövs kommunfullmäktige sammanträde. En av punkterna som tas upp är om förutsättningarna för en utförsäljning av Burlövs Bostäder ska utredas.

– Vi befarar att om man säger ja till en utredning är risken stor att det resulterar i att alla bostäder i Burlövs Bostäder säljs ut. Inför förra valet var det inget av partierna som ville ha en utförsäljning av Burlövs Bostäder. Sedan lämnade ändå Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet in ett förslag om att ändra ägardirektiven, säger Siv Nilsson, ordförande för Hyresgästföreningen Burlöv/Lomma/ Staffanstorp.

– Jag bor själv i Staffanstorp där utförsäljningen av Staffanstorpshus har fått många negativa konsekvenser. Hyresgästerna hos den nya ägaren har fått ett drastiskt försämrat hyresgästinflytande. Staffanstorps kommun har förlorat sitt verktyg för att se till att alla invånare har en bostad och att det byggs bostäder som har rimliga hyror. Historien upprepar sig och det känns inte alls bra!, säger Siv Nilsson.

Hyresgästföreningen finns på plats utanför kommunhuset i Arlöv från kl 17 på måndag och kommer att närvara under sammanträdet. Under Burlövsfestivalen i helgen delas information ut. Alla medlemmar i Arlöv och Åkarp kommer att få information skickat till sig. Hyresgästföreningen uppmanar till protest genom att:
·  Komma till kommunhuset i Arlöv (Kärleksgatan 6), på måndag kl 17 (sammanträdet börjar kl 18).
·  Gå in på flerhem.nu och skriva brev till Lars Johnson, oppositionsråd (M), och till Katja Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Två av punkterna i Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Burlöv handlar om att inte sälja ut Burlövs Bostäder och att inte låta eventuell vinst inom bolaget gå till annat än boende.

För ytterligare information kontakta:
Siv Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen Burlöv/Lomma/ Staffanstorp, 0704-71 43 27
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 0704-71 43 08
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 0704-71 43 06