Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

Hyresgästföreningen kommer att pröva hyrorna på Lisselhagen

På uppdrag av sex hyresgäster som bor i det nybyggda Lisselhagen kommer Hyresgästföreningen att pröva Tunabyggens hyror i Hyresnämnden. Bakgrunden till konflikten är att Hyresgästföreningen och Tunabyggen sedan länge varit oeniga om hyressättningen i de nyproducerade lägenheterna i Lisselhagen.

- På uppdrag av sex av våra medlemmar har vi lämnat in en begäran om hyressänkning till Tunabyggen. Om de inte möter den måste vi gå vidare till hyresnämnden, bekräftar  Jan Dahlquist, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Med de höga hyresnivåer som Tunabyggen har satt på Lisselhagen är vi oroliga för kraftiga spridningseffekter. Nybyggda hyresrätter ligger redan högt, skulle Lisselhagen bli normaliserande skulle nivåerna höjas ytterligare. Det vore en katastrof för hyresmarknaden i Dalarna, säger Göran Tägtström, ordförande Hyresgästföreningen Borlänge.

Förhandlingarna mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen om hyrorna i Lisselhagen strandade förra hösten. Tunabyggen valde då att sätta hyrorna på egen hand vilket ger hyresgästerna möjligheten att pröva hyrornas skälighet i hyresnämnden. Tunabyggens hyror, som efter tre år kommer att stiga till 1695 kronor/kvm, ligger långt över hyrorna i andra nybyggda lägenheter i Dalarna.

- Vi måste bygga fler lägenheter i Borlänge för att möta bostadsbristen men det måste vara lägenheter som efterfrågas. Hur många har råd med en trea på 58 kvadrat för 8,300 i månaden? Det är inte hållbart, säger Göran Tägtström.

Det kommer nu att dröja ytterligare en månad innan Hyresnämnden kan ta upp ärendet. Utsikterna att en kompromissuppgörelse ska komma till stånd innan dess är dock små.

- Våra medlemmar som bor i de här lägenheterna har visat stort tålamod och vi har försökt gå Tunabyggen till mötes. Men de har stått fast vid hyreskrav som inte är rimliga. Då kvarstår endast en juridisk bedömning om skäligheten i de här hyrorna, avslutar Jan Dahlquist.

För mer information:

Göran Tägtström 070 - 585 87 52

Ordförande Hyresgästföreningen Borlänge

Jan Dahlquist 0243 - 79 40 62

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt