Hyresgästföreningen uppmanar Landskronabor att lämna förslag om sin stad

Den 15-17 juni finns Hyresgästföreningen på plats i Landskrona för att samla in frågor och förslag från Landskronaborna med fokus på trivsel och trygghet i staden. Förslagen diskuteras av inbjudna aktörer inuti Hyresgästföreningens turnerande lägenhet, som är en inredd container på 15 kvadratmeter.

– Vi arbetar för att Landskrona ska vara en attraktiv stad där människor trivs i sin boendemiljö och känner sig trygga. Syftet med aktiviteten är att uppmärksamma vilka behov som finns i Landskrona och vad som behöver arbetas vidare med, säger Helena Rasmusson, teamledare på Hyresgästföreningen norra Skåne.

Program: den 15 juni kl 15-18 på Kasernplan, insamling av frågor och förslag.
Den 16 juni kl 12-17.30 på Kasernplan, frågor och förslag diskuteras. 
Den 17 juni kl 12-14 på Karlslund, insamling av frågor och förslag med en avslutande diskussion. Anställda och förtroendevalda från Hyresgästföreningen finns på plats.

Inbjudna aktörer: Miljöförvaltningen, Stadsutvecklingsbolaget, Näringslivs- och destinationsutvecklingen, KELA, Landskrona City, Individ och familj, Projekt MBU,
Kompetensforum och Landskronahem med flera. Deltar gör även stadsdirektör Susanne Öström,
kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Niklas Karlsson (S).

Aktiviteten arrangeras av Hyresgästföreningen, OIKOS Community, Sektionen fritid och Sensus.

För mer information kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare, Hyresgästföreningen, 076-79 80 901