Annika Billström står inte till förfogande som förbundsordförande i Hyresgästföreningen

Annika Billström har idag meddelat att hon inte står till förfogande som förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Det var Hyresgästföreningen region Stockholm som hade nominerat Annika Billström till posten som ordförande. Val av förbundsordförande för Hyresgästföreningen sker på stämman 14–15 juni.

– Jag beklagar detta men respekterar givetvis Annika Billströms beslut. Med sin stora kunskap och långa politiska erfarenhet hade hon kunnat ge ett väsentligt bidrag till Hyresgästföreningens utveckling för att bli en modern folkrörelse. Vi kommer att arbeta vidare med Annika Billström på det regionala planet med inriktning på lokal samordning och samarbete med Riksförbundet och övriga regioner, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:
Greger Björkegren
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50