Sälj inte allmännyttan!

Sälj inte våra hem i Skurupshem!

Nu är protestkampanjen mot försäljningen av Skurupshems hyresrätter avslutad.

 

Tack till alla som visade sitt stöd!

Kontaktperson: Anna Eriksson, anna.eriksson@hyresgastforeningen.se, 010-459 23 15