Sälj inte våra hem i Kävlinge

Namninsamlingen i protest mot att Kävlinge allmännyttiga bostadsbolag ska sälja ut 400 hyreslägenheter är nu avslutad. Insamling har skett både digitalt och via papperslistor och måndag den 10 juni överlämnades en protestlista med sammanlagt 1047 underskrifter till ansvariga politiker.  

Tack till alla som visade sitt stöd!

Kontaktperson: Linus Fast, linus.fast@hyresgastforeningen.se, 010-459 17 16