Skriv under namninsamlingen

Sänk borgensavgiften i Mariestad

Namninsamlingen är nu avslutad. Stort tack till alla som skrivit under! Nu tar vi namninsamlingen till politikerna och fortsätter arbetet för att sänka borgensavgiften!

Så ska borgensavgiften räknas ut.

Kontaktperson: Fredrik Marcusson, hyresgastforeningen.mariestad@gmail.com

Frågor och svar om borgensavgiften i Mariestad

Varför vill Hyresgästföreningen att kommunen ska sänka borgensavgiften? Få svar på dina frågor om borgensavgiften och hur den påverkar hyresgästerna hos Mariehus.

Vad är borgensavgift?
När kommunala bolag som Mariehus lånar pengar går kommunen ofta i borgen, det vill säga garanterar att lånet blir återbetalat. Om kommunen går i borgen kan bolag som Mariehus ibland få lägre ränta än den privata fastighetsbolag får. Borgensavgiften finns till för att villkoren mellan privata och kommunala bostadsbolag ska vara lika.

Vad säger lagen?
Kommunerna måste ta ut en borgensavgift av sina bolag om kommunen går i borgen för bolaget och bolaget genom det får bättre lånevillkor. Avgiften ska motsvara den verkliga skillnaden mellan räntan Mariehus skulle få med, respektive utan, kommunen som borgensman. Allmännyttan ska inte få lägre låneränta för att man har en kommun som ägare. Får bolaget ingen fördel av att kommunen går i borgen ska heller ingen avgift tas ut.

Vad har hänt i Mariestad?
Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt att borgensavgiften i Mariestad ska vara 0,6 procent. Det innebär att Mariehus varje år får betala 0,6 procent av alla lån som kommunen gått i borgen för. I pengar blir det strax över 3 miljoner kronor per år.

Hyresgästföreningen tycker att avgiften är alldeles för hög. Det tycker inte kommunen. När två hyresgäster förra året lämnade in ett medborgarförslag till kommunen om att sänka borgensavgiften, avslogs förslaget. Kommunen påstår att en mycket lägre borgensavgift vore olagligt. Det är fel. Flera andra kommuner i regionen har en borgensavgift runt 0,3 procent. 

Kommunen borde också kunna visa hur de räknat för att få fram att avgiften just ska vara 0,6 procent. Det kan den inte. Kommunen hänvisar till en ”grundlig utredning” som ska styrka att avgiften ligger så hög. Utredningen verkar däremot inte finnas.  

Hur vet ni att avgiften är för hög?
Det vet vi inte helt säkert. Eftersom kommunen inte kan visa hur man räknat så är det omöjligt att säga om avgiften är rätt satt. Det vi vet är att borgensavgiften i Mariestad är bland de högsta i regionen.

Vi vet också att kommunen inte använder sig av den modell som parterna på bostadsmarknaden kommit överens om. Borgensavgiften ska räknas ut för varje lån för sig, och inte som en procentsats på alla lån som allmännyttan har. Många kommuner, däribland Mariestad, struntar i denna regel och tar ut samma avgift för alla bolagens lån. Då riskerar avgiften att bli felaktig vilket drabbar hyresgästerna. Kommunen får däremot en trygg och stadig extrainkomst. 

Varför ska jag bry mig?
Att kommunen tar ut mer pengar från Mariehus än vad man har rätt till drabbar hyresgästerna hos allmännyttan. Hyrorna kan bli onödigt höga eftersom Mariehus vill kompenseras för att kommunens avgift är hög.

Om borgensavgiften är för hög innebär det också att hyresgästerna hos Mariehus betalar mer än de ska till kommunkassan; en slags extra skatt. Det tycker Hyresgästföreningen är fel! Behöver kommunen mer pengar ska alla kommuninvånare vara med och betala, inte bara hyresgästerna.

Skulle borgensavgiften halveras skulle bolaget och hyresgästerna spara 1 000 kronor per lägenhet. Det är pengar som skulle kunna användas till annat, till exempel bättre underhåll.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.