Namninsamling mot utförsäljning av Alingsåshem

Sälj inte våra hem!

Namninsamlingen är nu avslutad. Stort tack till alla som skrivit under! Nu tar vi namninsamlingen till politikerna och fortsätter arbetet för att sänka borgensavgiften!

Läs vår debattartikel i Alingsås tidning om det nya ägardirektivet

Kontaktperson: Magnus Ejerhed, magnus.ejerhed@hyresgastforeningen.se, 010-459 14 12

Frågor och svar om utförsäljning i Alingsås

I våras tog kommunstyrelsen beslut om nya ägardirektiv för Alingsåshem som innebär att Alingsåshem kan pressas till att sälja stora delar av sitt bestånd för att få bygga nytt. Det menar vi är orimligt då det är möjligt att äga, förvalta och samtidigt bygga nya hyresrätter.

Vad säger det nya ägardirektivet?
Kommunstyrelsen tog beslut om förändringar av ägardirektivet som innebär att Alingsåshem ska bygga 100-200 lägenheter per år och samtidigt öka sin soliditet, den del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Det betyder att Alingsåshem behöver frigöra eget kapital istället för att ta lån för att finansiera byggandet av nya bostäder.

Måste Alingsåshem sälja för att bygga nytt?
Det råder ingen tvekan om att det är brist på hyresrätter i Alingsås. Men det finns alternativ, andra möjligheter till finansiering av nya bostäder, det behöver inte ske genom att kommunen urholkar allmännyttan. Det är heller inte säkert att pengarna får stanna i Alingåshem vid en försäljning.

Får jag bo kvar om det blir en utförsäljning?
Ja, den som har ett hyreskontrakt får bo kvar även om huset byter ägare.

Vad händer med hyran om det blir en ny ägare?
Hyran ändras inte omedelbart för att ett hus byter ägare. En ny ägare kommer att förhandla som vanligt och det betyder oftast en viss höjning varje år.

Däremot är det ingen hemlighet att privata fastighetsbolag äger bostäder för att tjäna pengar. Till skillnad från Alingsåshem som styrs av politiker som även behöver ta ansvar för att det finns bostäder till alla.

En ny ägare kommer att vilja få upp hyresnivån. Det kan de göra genom att öka lägenhetens standard på ett sätt som motiverar högre hyresnivåer än tidigare.

Vad händer med boinflytandet
Det finns ett lagstadgat ansvar för kommunala bostadsbolag om att ge hyresgäster möjlighet till inflytande. Detta inflytande är särskilt betydelsefullt vid renoveringar, då det innebär en möjlighet att vara med och påverka omfattningen och därmed hyran.

Om det blir en försäljning kommer Hyresgästföreningen ställa samma krav på en ny ägare. Det gäller hyresnivån likväl som allt annat runt boendet. Men när det lagstadgade ansvaret om inflytande försvinner blir det svårare att påverka.

Varför ska jag bry mig?
Ett fortsatt kommunalt ägande innebär en trygghet för de boende. Dessutom är en stark allmännytta också en tillgång för hela Alingsås genom att kommunen kan äga, långsiktigt förvalta och bygga för det bostadsbehov som finns. Om delar av Alingsåshem säljs så är det inte nybyggda och nyligen renoverade lägenheter med relativt höga hyror utan istället lägenheter ur det äldre beståndet med hyror som många har råd att betala som skulle bli aktuella för försäljning. Det betyder att det på sikt blir svårare för kommunen att ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.