Ge Kopparstadens hyresgäster möjligheten att påverka sin egen boendemiljö

Engagemang ger resultat

Vårt gemensamma arbete leder hela tiden till konkreta förändringar för hyresgäster i hela landet.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.