Dina personuppgifter

Som medlem i Hyresgästföreningen är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. De flesta av dina uppgifter finns i vårt medlemsregister Medwind.

Medwind behövs för vår medlemsadministration och innehåller bland annat ditt namn, personnummer, familjemedlemmar, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer och hyresvärd. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar.

Om du får hyresjuridisk rådgivning eller hjälp i en juridisk tvist behandlas dina personuppgifter i ett särskilt ärendehanteringsregister. Till den har endast en begränsad personalgrupp tillgång.

Vi samarbetar med olika företag, exempelvis tryckerier, som också behöver tillgång till dina uppgifter. I dessa register finns inga känsliga uppgifter, där står endast dina kontaktuppgifter så som ditt namn, din adress och liknande.

De här registren behövs bland annat för att:

  • göra medlemsutskick exempelvis förhandlingsinformation, kallelser till möten, inbjudan till utbildning med mera.
  • du ska få medlemstidningen Hem & Hyra - de som gör utskicket behöver veta var du bor, annars kommer det ingen tidning.
  • göra marknadsundersökningar - vi behöver ha information om bostadsområden, fråga dig om medlemskapet med mera. Då behöver vi samarbeta med rutinerade undersökningsföretag.
  • genom enkäter ta reda på hur du som hyresgäst upplever ditt boende - viktigt för exempelvis förhandlare att veta innan de sätter sig vid förhandlingsbordet.
  • du kanske vill använda några medlemsförmåner - då behöver dina kontaktuppgifter ibland finnas hos våra samarbetespartners.

När vi lämnar medlemsinformation vidare till en samarbetspartner så skriver vi alltid ett avtal med dem som garanterar att medlemsinformationen inte sprids vidare. Dina uppgifter användas endast för att ge dig erbjudande om avtalade medlemsförmåner.

Du har alltid möjligheten att höra av dig till oss om du inte vill bli kontaktad av våra samarbetspartners, exempelvis försäkringsbolag. Enklast är om du hör av dig till medlemsregistret så gör de en notering om detta.

Personuppgiftsombud på Hyresgästföreningen är Susanna Skogsberg. Till Susanna kan du vända dig om du vill veta mer om vilka register Hyresgästföreningen ansvarar för eller om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i våra register. Om du skulle upptäcka något fel i våra uppgifter kan du begära att vi rättar till det.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.