Dina personuppgifter

Från den 25:e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med nya dataskyddsförordningen (GDPR). För oss på Hyresgästföreningen är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som medlem hos oss är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. De flesta av dina uppgifter finns i vårt medlemsregister Medwind. Medwind behövs för vår medlemsadministration och innehåller bland annat ditt namn, personnummer, familjemedlemmar, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer och hyresvärd. 

Om du får hyresjuridisk rådgivning eller hjälp i en juridisk tvist behandlas dina personuppgifter i ett särskilt ärendehanteringsregister. Till den har endast en begränsad personalgrupp tillgång.

Vi samarbetar med olika företag, exempelvis tryckerier, som också behöver tillgång till dina uppgifter. I dessa register finns inga känsliga uppgifter, där står endast dina kontaktuppgifter så som ditt namn, din adress och liknande.

De här registren behövs bland annat för att:

  • göra medlemsutskick exempelvis förhandlingsinformation, kallelser till möten, inbjudan till utbildning med mera.
  • du ska få medlemstidningen Hem & Hyra - de som gör utskicket behöver veta var du bor, annars kommer det ingen tidning.
  • göra marknadsundersökningar - vi behöver ha information om bostadsområden, fråga dig om medlemskapet med mera. Då behöver vi samarbeta med rutinerade undersökningsföretag.
  • genom enkäter ta reda på hur du som hyresgäst upplever ditt boende - viktigt för exempelvis förhandlare att veta innan de sätter sig vid förhandlingsbordet.
  • genom jämförelser och analyser av de registrerade uppgifterna kunna identifiera relevant information som kan vara av särskilt intresse för dig. Syftet är att ge dig så relevant information som möjligt om Hyresgästföreningen, vår verksamhet och det vi erbjuder inom medlemskapet.
  • du kanske vill använda några medlemsförmåner - då behöver dina kontaktuppgifter ibland finnas hos våra samarbetespartners.

När vi lämnar medlemsinformation vidare till en samarbetspartner så skriver vi alltid ett avtal med dem som garanterar att medlemsinformationen inte sprids vidare. Dina uppgifter användas endast för att ge dig erbjudande om avtalade medlemsförmåner.

Du har alltid möjligheten att höra av dig till oss om du inte vill bli kontaktad av våra samarbetspartners, exempelvis försäkringsbolag. Enklast är om du hör av dig till medlemsregistret så gör de en notering om detta.

Läs vår uppdaterade integritespolicy - i den beskriver vi i detalj hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskyddsförodningen (GDPR). 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller frågor om dataskyddsförordningen (GDPR), är du välkommen att höra av dig till oss.

Skicka dina frågor till dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se

På datainpektionens hemsida kan du läsa mer om EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679 .

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.