Datorskärm
Mostphoto

Stormöte om vår organisationsutredning

Välkommen till ett digitalt stormöte om Hyresgästföreningens organisationsutredning. Både förtroendevalda och anställda är inbjudna. Videomötet hålls på Teams onsdagen den 2 nov kl 18.00-20.00

Utredningsuppdraget

Organisationsutredningens uppdrag går ut på att lämna förslag på eventuella organisationsförändringar som bedöms nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna uppnå målsättningarna i ”En livligare folkrörelse” som beslutades av förbundsstämman 2021:

  • Fler engagerade och aktiva i Hyresgästföreningen (”22 000” år 2027)
  • Fler är starkare (”51 %” år 2027)
  • En öppnare Hyresgästförening
  • En bredare samhällsaktör

På stormötet finns möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. På mötet presenteras de förslag som tagits fram utifrån utredningsdirektivets fyra områden:

  • Stärka lokalt arbete och medlemmars engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgästföreningens ägande av fastigheter

Anslut till mötet

När: Onsdag 2 nov kl 18.00-20.00

Klicka här för att ansluta till mötet via Teams.

Varmt välkommen!

Hans Eklund,
Sammankallande organisationsutredningens styrgrupp