Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Nomineringar till mandatperioden 2020-2022

Den 12–14 juni 2020 genomförs Hyresgästföreningens nästa förbundsstämma i Gävle. Där beslutas vilka som ska leda Hyresgästföreningens utvecklings- och förändringsarbete de kommande åren.

Det ska vara personer som har förmågan, viljan och engagemanget att hålla i och driva Hyresgästföreningens framtidsarbete och leda oss mot våra nationella mål: 51 % organisationsgrad och 22 000 förtroendevalda och aktiva medlemmar till 2027.

Förbundsstämman 2020 ska välja fjorton styrelseledamöter, tio ordinarie och fyra ersättare. Ledamöterna väljs för en period av två år. (Förbundsordförande väljs för en period av fyra år och ska inte väljas denna stämma.) Därutöver ska två ordinarie revisorer med ersättare utses, för en period av två år.

Vi ser fram emot era nomineringar till de olika uppdragen. Enligt stadgarna går nomineringstiden ut tre månader före förbundsstämmans öppnande, det vill säga den 12 mars. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 12 mars 2020.

Nominera till förbundsstämman 2020

Nomineringen avser:

Uppgifter om den nominerade:

Kontaktuppgifter till dig som nominerar: