Bli en aktiv medlem

Var med och gör skillnad där du bor. Hos oss kan du bli aktiv och vara med och påverka i de bostadsfrågor som du brinner för. Du kan skapa mötesplatser och aktiviteter – och vara med och påverka lokalt.

äldre man gör trädgårdsarbete

Bli aktiv i ditt bostadsområde

Vill du se mer trygghet och sammanhållning? Vill du ha bättre belysning på vägen till busshållplatsen, roligare lekplatser, ordna grillfester på gården eller en lånebokhylla i tvättstugan? Det kan också handla om allt från vävstugor, fiskeklubbar och odlingslotter till utomhusbio, språkcaféer, demokratiklubbar för unga eller producera hiphop tillsammans.

Som medlem finns det egentligen inga gränser för vilka aktiviteter man kan göra inom ramen för Hyresgästföreningen – så länge man är inkluderande och följer våra värderingar och mål.

Påverka i din kommun

Det är kommunpolitikerna som bestämmer vad, var och hur det ska byggas, var det ska finnas bostadshus, skolor, förskolor, parker – och mycket annat. Vårt uppdrag är att förhandla hyrorna för kommunens bostadsbolag, ge stöd till hyresgäster och att försöka påverka politiker, så att det finns bra bostäder för alla till rimliga kostnader.

Vi verkar också för att öka hyresgästernas inflytande över sitt boende och sin närmiljö, bland annat genom dialog med politiker, tjänstemän, fastighetsägare och bostadsbolag.

Kontakta oss!

Vill du bidra till att påverka och förändra allt från hur din gård ser ut, till vilka bostäder som byggs – kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär! Din lokala hyresgästförening där du bor hjälper dig att komma igång. Finns vi inte där just du bor, så kan du genom att höra av dig till oss få hjälp att starta en ny lokal hyresgästförening.