Kör igång!

Du som är förtroendevald eller har ett uppdrag i Hyresgästföreningen - använd webben för att lyfta fram det som händer i ditt bostadsområde. Det kan vara allt från mindre aktiviteter till stora kampanjer - sånt som är öppet för alla att delta i.

Fyll i ditt personnummer och klicka på "Till formuläret" så öppnas ett formulär där du beskriver händelsen mer i detalj.
När du är färdig med formuläret skickas det vidare till ansvarig redaktör på din region innan publicering.

Ta möjligheten, gör händelsen synlig för hela världen!